حضرت معصومه(سلام الله علیها) جزو بیوت نورند که انوار چهارده معصوم(علیهم السلام)

 در آنها تجلی کرده است؛ لذا باید نور معصومین(علیهم السلام) را از ایشان کسب کرد.

 ایشان این شأن را دارند که ما را به نور معصومین(علیهم السلام) برسانند». ۹۵/۵/۱۴