آیت الله مجتهدی :

روزی شخصی داشت حرف می زد آقای برهان(استاد ایت الله مجتهدی) فهمید که او می خواهد برسد به جایی که از عالمی غیبت کند. تا چنین احساسی کرد ، دستش را روی زانوی آن فرد گذاشت و چند بار فرمود: «اللهم صل علی محمد و آل محمد» یعنی دیگر حرف نزن او هم دیگر ادامه نداد.

کتاب عالم ربانی