ان اولادی و من تحت الخضرا کلهم فداء لابی عبد اللّه الحسین


 فرزندان من و آنچه در زیر آسمان است فدای حسینم باد

ریاحین الشریعه ج3 ص293