آیت الله العظمی شبیری زنجانی حفظه الله:

ایشان خیلی از گفتن من پرهیز داشت؛

و وقتی مطلبی از وی می پرسیدند رأی و نظر خودش را باعبارتی از بزرگان بیان می کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی معظم له