آن کسی که مقاومتش، مسیر تاریخ را روشن می‌کند و حجت را بر همه تمام می‌کند،

فاطمه‌ زهراسلام الله علیها است... 


کسانی که چشم‌هایشان را به روی این دوره‌ ۷۵ تا ۹۵ روزه تاریخ می‌بندند

 و مبارزه‌ جدی صدیقه‌ طاهره سلام الله علیها و مقاومت او را در مقابل ظلمانی کردن تاریخ نمی‌بینند،

 بی‌تردید ظلمت، آنها را فرا می‌گیرد

 و در قدم اول از امیرالمؤمنین علیه السلام،

 در قدم دوم از نبی خاتم صلی الله علیه و اله 

و در قدم سوم از خداوند متعال جدا می‌شوند.

استاد سیدمحمدمهدی میرباقری: ۸۳/۴/۲۹