استاد سید محمدمهدی میرباقری:

«یک یهودی خیبری وقتی دید دست حضرت امیرالمؤمنین(ع) را بستند و با طناب می‌برند، شهادتین را گفت!
گفتند: تو آن روز دیدی که حضرت درب قلعه خیبر را که بیست نفر می‌بستند و باز می‌کردند، با یک دست کَند و بعد پل کرد و مسلمانان را از خندق به داخل قلعه عبور داد؛ چرا آن روز ایمان نیاوردی؟! :point_right:
گفت: قدرت و شجاعت او را در خیبر دیده بودم، حال که این چنین شخصیتی را دست‌بسته دیدم، یقین کردم که شمشیرزدن او و صبر و شکیبایی‌اش، هر دو برای رضای خداست و گرنه آن کس که باب خیبر را آن‌گونه از جای درآورد اگر همه کارهایش «لله» نبود امروز هرگز نمی‌توانستند او را دست‌بسته ببرند!». ۹۲/۱۲/۲۶