خود کسب و کار، عبادت است: «الکاسب حبیب الله».

در روایت معتبر دارد که می‌فرماید: «عبادت ده جزء است که نُه جزء آن، در کسب حلال است». انسان باید حرکت و فعالیت داشته باشد. همین طور یک گوشه‌ای بخواهد بخورد و بخوابد، تبدیل به یک عضو فلجی می‌شود. اگر بقیه اجتماع همه بخواهند این کار را بکنند، نظم اجتماع به هم می‌خورد. نه خیر؛ باید فعالیت کرد. خداوند عقل و دانش و هوش و فهم به شما داده است و اقتضای کسب روزی را ایجاد کرده است.

1395/12/24 سلسله جلسات اخلاق