استاد میرباقری:

«زیارت اربعین، بستر اقامهٔ توحید و ولایت

در فرد و در جامعه شیعه و حتی در مقیاس جامعه جهانی است.

شما این [واقعه] را با کارناوال های جریان باطل مقایسه کنید

و فرقشان را دریابید». ۹۲/۸/۳۰